Een strategisch PR plan opstellen in 7 stappen.

933 keer bekeken 0 reacties

Wil je graag zelf een PR-plan schrijven voor je bedrijf? Wij zetten je op weg met 7 eenvoudige stappen. Download de handige PR-plan-template om meteen van start te gaan.

Of je nu een start-up, kmo of multinational bent, Public Relations biedt voor iedereen een belangrijke toegevoegde waarde. Het is echter geen magische truc waarmee je morgen alle voorpagina’s haalt maar iets op lange-termijn. Wie vandaag zaait, zal niet meteen oogsten. Zo gaat dat ook in PR.

De sleutel tot succes ligt in een goed PR-plan dat steunt op de missie, visie en strategie van je organisatie. Ga dus niet aan de slag met inconsistente of ondoordachte losstaande acties, maar maak werk van een strategisch PR-plan. Wil je graag zelf een PR-plan schrijven voor je bedrijf? Wij zetten je op weg met 7 eenvoudige stappen. Download de handige PR-plan-template onderaan deze blogpost om meteen van start te gaan.

Wat is een PR-plan? 

Het Public Relations (PR) plan beschrijft heel concreet de PR-strategie van je bedrijf. Het beschrijft de doelstellingen, doelgroepen en boodschappen voor de gerichte PR-campagnes waarmee je je imago wil bouwen. Daarnaast identificeert het PR-plan ook welke media, kanalen, interne woordvoerders en externe partners of influencers je wil inzetten bij de uitvoering ervan.

“De sleutel tot een goed strategisch PR-plan ligt in een planmatige aanpak die rekening houdt met de overkoepelende missie, visie en strategie van je bedrijf.”

Waarom een PR-plan?

PR is geen quick fix en rendeert enkel met een consistente, planmatige aanpak over een lange termijn. Zo onderscheid je je en bouw je waardevolle persrelaties en een duidelijk imago op. Een degelijk PR-plan start altijd vanuit de huidige situatie. Op basis daarvan identificeer je doelstellingen en stippel je de weg er naartoe uit. 

Wat moet er in een PR-plan?

Hoe ziet een PR-plan eruit en hoe is het opgebouwd? We helpen je een strategisch PR-plan op te stellen in 7 eenvoudige stappen en geven je een kant-en-klare PR-plan template waarmee je meteen aan de slag kunt. 

1. Identificeer je PR-doelstellingen en focus

Het is een algemeen gegeven dat je de beste resultaten behaalt wanneer je gericht werkt naar een bepaald doel. Dat geldt ook voor PR. Vertrek vanuit de bedrijfsdoelstellingen en denk na over hoe PR hiertoe kan bijdragen. Vertaal dit naar concrete PR-doelstellingen en een PR-strategie. Zorgt dat deze doelstellingen SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden) zijn.

2. Wie is je doelgroep?

Denk na over de doelgroep(en) die je wil aanspreken. Voor elke doelgroep zal je je boodschap op een andere manier moeten brengen. Maak een persona op waarin je bepaalt hoe je ideale klant er uit ziet vb. leeftijd, interesses, job, etc. Een persona zal de vertaalslag van de boodschap van je bedrijf naar de doelgroep makkelijker maken.  

3. Kies de juiste media

De persona die je opmaakt, geven je ook meteen een goed idee van de soort media die je doelgroep leest en gebruikt. Zo kan je gericht communiceren. Daarnaast bepaal je zo ook snel hoe je je boodschap best aanpast naargelang het gekozen medium. 

4. PR-acties bepalen

Nu je weet wat je gaat communiceren, naar wie en via welke media, is het tijd om concrete PR-acties te bepalen. Ga je voor een persconferentie, een persbericht, diepte-interviews, een vlog, testimonials, een podcast, blogposts, etc. ?

5. Stel een PR-kalender op

Alle PR-acties die je identificeert vormen samen een campagne. Deze plan je in, rekening houdend met redactionele kalenders en de timing van andere communicatie binnen je organisatie waarop je kan inhaken. Plan belangrijke momenten in en zorg dat je voldoende tijd uitrekt voor de voorbereiding ervan.

6. Bereid je organisatie voor

Niets zo jammer als een goed PR-plan dat tegen een interne muur aanloopt. Denk goed na welke informatie je nodig hebt. Stel een intern team samen dat je helpt om die informatie te bekomen. Denk daarnaast ook na wie je naar voor schuift als woordvoerder. Dat kunnen verschillende mensen zijn per onderwerp. Hebben zij mediatraining nodig? Plan dit tijdig in.

7. Meten, opvolgen en bijsturen

Nu het harde werk achter de rug is, is het tijd voor de resultaten. Dankzij je SMART PR-doelstellingen uit je PR-plan, is het nu eenvoudig om na te gaan welke acties wel of niet succesvol waren. Zo krijg je een goed zicht op wat werkt en waar bijsturing nodig is. Wees ook niet te snel tevreden met een eerste klein succesje. Blijf actie ondernemen en meten op lange termijn en ga na of je PR-strategie jou brengt naar waar je wil komen. Bouw je het juiste imago voor je organisatie? 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Marketing

Cookie-instellingen