De weg naar de juiste bedrijfsvorm: eenmanszaak of vennootschap?

Céline Englebert 03-10-2023
428 keer bekeken 0 reacties

Wordt jouw bedrijf een eenmanszaak of een vennootschap? Om die knoop door te hakken moet je kunnen vergelijken. Daarom zetten we in dit artikel de belangrijkste voor- en nadelen overzichtelijk op een rij.

Eenmanszaak of vennootschap: wat is het verschil?

Een eenmanszaak dat ben jijzelf als natuurlijk persoon. Bij een vennootschap creëer je een nieuwe, aparte rechtspersoon. Zo kan je bij een vennootschap een duidelijk onderscheid maken tussen je privévermogen en dat van je zaak. Laat ons even dieper ingaan op wat een eenmanszaak en een vennootschap precies zijn.

Wat is een eenmanszaak?

De eenmanszaak is veruit de meest gekozen ondernemingsvorm voor startende ondernemers.

Je bedrijf heeft geen aparte rechtspersoonlijkheid. Jij en je eenmanszaak zijn één geheel. Daarom is de officiële naam van je eenmanszaak ook gewoon je eigen naam.

Jij neemt alle beslissingen over je zaak zelf, en jij bent met je hele hebben en houden verantwoordelijk voor de verbintenissen die je aangaat voor je onderneming. Dat betekent dat alles wat je met je onderneming verdient, persoonlijke inkomsten zijn. De inkomsten uit je onderneming tel je bij eventuele andere inkomsten die je hebt, en op het totaal daarvan betaal je belastingen.

Wat is een vennootschap?

Een vennootschap is een aparte entiteit of rechtspersoon, en bestaat dus op zichzelf. Je richt een vennootschap op via een contract met alle oprichters van de vennootschap (een, twee of meer personen). Daarin geef je de vennootschap een eigen “identiteit”: een naam, adres en kapitaal waarover de vennootschap kan beschikken.

In het contract leg je ook de statuten vast. Deze spelregels omschrijven onder meer:

 • de activiteiten die de vennootschap zal uitoefenen;
 • wie welke verantwoordelijkheden draagt en welke bevoegdheden heeft;
 • hoe het dagelijks bestuur geregeld wordt.

Wil je zaken doen met anderen, dan moet je het bestaan van je vennootschap publiceren in het Belgisch Staatsblad. Vanaf dat moment is je vennootschap voor de wet een aparte entiteit of rechtspersoon, en kan zij zelf verbintenissen aangaan, aankopen en verkopen.
 

De eenmanszaak onder de loep

Waarom zou je kiezen voor een eenmanszaak?

Een eenmanszaak oprichten is een fluitje van een cent. Stap een ondernemingsloket binnen en vraag een ondernemingsnummer aan in eigen naam.

Maar eenvoud is uiteraard niet de hoofdreden om te kiezen voor een eenmanszaak. Je kiest wel voor deze vorm van zakendoen wanneer je:

 • weinig financiële risico’s moet nemen om je zaak op te starten.
 • alleen wil ondernemen, en dus geen onderneming wil opstarten met anderen.
 • nog niet precies weet hoeveel je inkomsten zullen bedragen.
 • klein wil starten om je teen in het water te steken. Komt je zaak niet van de grond? Dan is een eenmanszaak snel weer opgedoekt.

Je 3 grootste voordelen bij een eenmanszaak

 • Je hebt geen startkapitaal nodig. Een eenmanszaak oprichten gaat snel en eenvoudig. Omdat je zelf alle financiële risico’s draagt, hoef je ook geen startkapitaal klaar te leggen. Je enige kost is de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 • Je beslist alles zelf. Er zijn geen medezaakvoerders, vennoten of aandeelhouders met wie je rekening moet houden.
 • Je administratie is veel eenvoudiger. Geen notaris, geen oprichtingsakte, geen statuten en een enkelvoudige boekhouding volstaat, waarbij je gewoon de inkomsten en uitgaven van je onderneming bijhoudt.

Je 3 grootste nadelen bij een eenmanszaak

 • Alle financiële risico’s rusten op jouw schouders. Je privékapitaal is ook het geld van je zaak. Je centen zijn niet beschermd, en kunnen dus aangesproken worden om eventuele schulden aan te zuiveren.
 • Je hebt alleen je eigen geld om te investeren. Er zijn geen partners die financieel kunnen bijspringen. Dat gebrek aan middelen kan de groei van je zaak afremmen.
 • Je betaalt meer belastingen op je winst. Alle winst uit je eenmanszaak wordt belast in de personenbelasting, met belastingschijven tussen 25% en 50%. Dat percentage ligt een pak hoger dan in de vennootschapsbelasting.

De vennootschap nader bekeken

Wanneer is kiezen voor een vennootschap nog een goed idee?

 • Wanneer je focus ligt op de langere termijn. Je gaat immers een engagement aan om een onderneming uit te bouwen. Omdat de voordelen op langere termijn doorwegen, neem je de hogere opstartkosten voor lief.
 • Als je relatief hoge winsten verwacht, waarvan je een groot deel in de vennootschap wil houden om opnieuw te investeren. Op de winst die overblijft betaal je dan vennootschapsbelasting.
 • Wanneer je investeringen moet doen, waarvoor je gebruik wil maken van de beperkte aansprakelijkheid die de bv, cv en nv bieden.
 • Als je een onderneming wilt opstarten met meerdere partijen samen.

Je 3 grootste voordelen bij een vennootschap

 • Je privévermogen is veilig. De bv is, net als de nv en de cv, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Enkel het geld dat je in de onderneming investeert, ligt in de weegschaal.
 • Je hebt meer mogelijkheden tot fiscale optimalisatie. Als zaakvoerder van de vennootschap keer je een loon uit aan jezelf. Dat loon wordt belast in de personenbelasting, zoals bij een eenmanszaak. Maar de rest van je winst valt onder de vennootschapsbelasting. En dat tarief ligt lager: slechts 25%.
 • Je hebt meer financiële armslag. Eventuele vennoten kunnen immers mee investeren in de zaak.

Je 3 grootste nadelen bij een vennootschap

 • Je opstart kost meer werk en tijd. Je vennootschap heeft spelregels nodig, de statuten, die je moet opstellen met de hulp van een notaris. Deze statuten leg je neer bij de Rechtbank van Koophandel, die jou vervolgens je ondernemingsnummer toekent. Dan gaat het richting ondernemingsloket om je onderneming te laten inschrijven in de KBO.
 • Je moet meteen centen op tafel leggen. De oprichting van je vennootschap kost al gauw een paar honderd euro. Komt er een notaris aan te pas? Dan kan dat bedrag zelfs oplopen tot 1.500 euro of meer. En hoewel er geen minimumkapitaal meer vereist is, zorg je best voor voldoende aanvangsvermogen. Anders kunnen bij een faillissement de kosten op jou verhaald worden.
 • Je hebt meer rompslomp. Een vennootschap brengt meer wettelijke verplichtingen met zich mee, en dus ook meer werk. Denk maar aan een sluitend financieel plan en een dubbele boekhouding.

Zie je alles graag nog eens samengevat in een kort filmpje? De weg naar de juiste bedrijfsvorm brengen we hier voor je in beeld.

Zelfstandige worden #4: een eenmanszaak of vennootschap?

Strategisch

Cookie-instellingen