5 gouden tips voor een succesvolle opstart

Wieze Tanghe 17-05-2022
699 keer bekeken 0 reacties

Je idee uitwerken, boeiend en ook een heel moeilijk maar leerrijk avontuur. Het is van belang om bij opstart alle facetten goed in kaart te brengen. Met deze 5 gouden tips helpen we om een goede start te nemen.

1. Bereid je heel goed voor

Een veel voorkomende fout is dat starters een eigen zaak beginnen zonder voldoende voorbereiding. Eén van de belangrijkste redenen hiervoor is de tijdsdruk die sommige starters ondervinden om hun zaak snel op te starten. Het is aan te raden om een degelijke haalbaarheidsstudie te maken voor jezelf en je project. Dat moet geen zwaar onderbouwde studie zijn, maar als starter moet je toch de tijd nemen om je een aantal logische en zeer belangrijke vragen te stellen:

  • Wie zijn mijn concurrenten?
  • Welke winstmarges worden gehanteerd in mijn sector?
  • Wie zijn mijn klanten?
  • Met welke vaste kosten moet ik rekening houden?
  • Moet ik zware investeringen doen?

Voor een dergelijke studie heb je wel wat tijd nodig. Een eigen zaak starten vraagt gemiddeld 3 tot 12 maanden.

Wees slim en laat je hierin professioneel begeleiden door UNIZO. Via het individueel Begeleidingstraject Starten onderzoeken we de haalbaarheid van je ondernemersidee. 

2. Vermijd een te klein startkapitaal

Voldoende startkapitaal en een goed idee over de te verwachten kosten en omzet zijn belangrijke voorwaarden om te slagen als zelfstandige. Al te vaak worden de financiële noden zwaar onderschat. Dat maakt dat deze valkuil verantwoordelijk is voor ongeveer 1/5 van alle faillissementen. Als startende ondernemer denk je misschien met je verkopen meteen alle gemaakte kosten te kunnen betalen, maar wat gebeurt er als de verkoop een beetje minder is dan verwacht of als bepaalde klanten niet op tijd betalen? Vaak hebben starters te weinig startkapitaal voorzien waardoor ze geen buffer hebben die dergelijke probleemstellingen kan opvangen.

Zorg er dus voor dat je van bij het begin beschikt over voldoende financiële middelen. Een gouden regel hierbij is dat het startkapitaal het beste bestaat uit 1/3 eigen middelen en 2/3 vreemd vermogen (lening van bank of vrienden…).

Vergeet ook niet dat een degelijke raming van de te verwachten kosten en omzet onmisbaar is. Maak daarbij berekeningen waarbij je rekening houdt met verschillende scenario’s (meer of minder verkoop, hogere kosten dan voorzien…). Dit zal je een goed onderbouwd beeld geven van het kapitaal dat je nodig hebt bij de opstart van je zaak.

Lees hier meer over steunmaatregelen in Vlaanderen of Brussel. Bovendien kan UNIZO je via het individuele begeleidingstraject Financieel inzicht op weg helpen om jouw financieringsaanvraag tot in de puntjes voor te bereiden.

3. Zorg voor een brede klantenportefeuille

Een tekort aan klanten of een onevenwichtige klantenportefeuille is een andere reden waarom veel starters snel in de problemen komen. Als de belangrijkste klant wegvalt, betekent dit voor veel bedrijven de strop om de hals.

Wij raden je als starter aan om zo snel mogelijk voldoende diversificatie in je klantenbestand na te streven. Als basisregel wordt daarvoor gebruikt dat één klant nooit mag instaan voor meer dan 20% van je omzet. Indien dit toch het geval zou zijn, kan je best op zoek gaan naar nieuwe klanten zodat je een buffer bouwt tegen het mogelijke verlies van die belangrijke klant.

4. Onderschat je administratie en papierwerk niet

Zonder een degelijke administratie zal een bedrijf niet lang bestaan. Dit geldt ook voor startende ondernemingen. Bij de start en de uitbouw van een onderneming komt heel wat papierwerk kijken. Bedrijven die dat verwaarlozen, komen al snel in de problemen door onbetaalde facturen, boetes…

Voor de administratie binnen je bedrijf geldt één regel: orde! Heel wat zelfstandigen komen in de problemen omdat ze hun administratie totaal verwaarlozen. Technisch kan je nog zo bekwaam zijn, indien je een puinhoop maakt van het papierwerk zal je toch in de problemen komen.

5. Zorg voor voldoende begeleiding bij de start

Veel starters laten zich te weinig adviseren. Voor hen volstaan een boekhouder en een bank om hun zaak op te starten, alleen is dat slechts een klein deeltje van het ondernemerschap. Heel veel startende ondernemers hebben een gebrek aan juridische, boekhoudkundige en fiscale kennis.

Een degelijke begeleiding is essentieel bij de start en de uitbouw van je onderneming. Een goede boekhouder zal niet alleen je boeken in orde brengen, maar je ook degelijk begeleiden in de groei van je bedrijf. Het UNIZO traject starten kan daar zeker een antwoord op bieden. Daarnaast hebben ook banken adviseurs in dienst die instaan voor de begeleiding van startende ondernemers.

Aarzel niet gebruik te maken van dit aanbod aan begeleiding. Het kan het verschil betekenen tussen slagen of falen!

Artikel in samenwerking met Liantis

Afbeeldingen

Strategisch

Cookie-instellingen